Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (geldig vanaf 01/10/2020)

Marc Vandijck - Mava Fotografie
BTW: BE 0831 236946
Adres: Dekkersstraat 9, 3960 Bree

Foto's gemaakt door Mava Fotografie kunnen verschijnen op de website en sociale media. Gelieve ons per email te laten weten als je dit niet wil.

 

Offertes & Boekingen

Alle communicatie omtrent info, prijsoffertes en boekingen verloopt via email of Private Messaging op Facebook/Instagram..

Offertes blijven geldig voor een periode van 4 weken, tenzij anders overeengekomen.

Bij boeking geeft de klant automatisch toestemming voor de gemaakte opnames en gaat akkoord aangaande afstand van portretrecht.
De klant geeft hiermee ook toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (website, portfolio, sociale media, drukwerk, ...).
Mava Fotografie heeft hierdoor ook het recht heeft foto’s zonder toestemming van de klant/het model of modellen, aan een ander commercieel bedrijf door te geven voor een publicatie. De klant/het model wordt hier wel voorafgaandelijk van op de hoogte gebracht.
Indien de klant uitdrukkelijk wenst om bepaalde foto's niet gepubliceerd te zien, kan dit overlegd worden voor de aanvang van de fotosessie.

Bij commerciële reportages heeft de Mava Fotografie het recht om de foto's op te nemen in zijn portfolio en te publiceren op zijn website.

 

Fotoshoots

Fotoshoots vinden plaats op een onderling overeengekomen locatie.

Mava Fotografie is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen van fysieke of materiële aard, vóór, tijdens of na de fotosessie. 

Mava Fotografie zal de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen tijdens de bestaande omstandigheden.

Mava Fotografie heeft het recht om de opdracht ten allen tijde stop te zetten om redenen als plotse weersverandering, onvoorzien/onverwacht gedrag van dier of mens. 

 

Aanlevering digitale bestanden aan de klant

Mava Fotografie maakr een eerste ruime selectie voor foto's die in aanmerking komen voor nabewerking. Deze worden getoon in een afgeschermde online galerij waar deze foto's in lage resolutie met een logo dwars door de foto getoond worden.

De online galerij dient enkel om de klant een keuze te laten maken en blijft 2 weken beschikbaar.

De gekozen foto's worden in een eigen stijl afgewerkt.

De klant ontvangt de gekozen, bewerkte digitale bestanden via WeTransfer. Dit in 2 versies. 1 in loge resolutie voor persoonlijk gebruik door de klant. 1 in lage resolutie met logo voor gebruik op sociale media ( wet van de copyright )  

De klant kan geen aanspraak maken op RAW/NEF bestanden of onbewerkte Jpeg bestanden. Deze worden NIET aangeleverd. 

Mava fotografie zal de goederen binnen 4 weken afleveren, deze tijdspanne is echter niet bindend. (met uitzondering van commerciële opdrachten) 

De foto's en fotoafdrukken mogen enkel gebruikt worden voor particuliere doeleinden. Voor commerciële doeleinden gelden andere tarieven. In dit geval moet dit gecommuniceerd worden met de fotograaf minstens twee weken voor aanvang van de fotosessie.

Mava Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen of afdrukken door een andere leverancier geleverd dan door Mava Fotografie aanbevolen.

  

Aanlevering digitale bestanden aan derde partijen (pers, magazines, websites,...)

Bij het aanleveren van web-bestanden en/of hoge resolutie bestanden wordt enkel een licentie over deze foto`s verleend. De gemaakte opnamen vallen onder bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van Mava Fotografie. 
Croppen, aanpassen en uitsnijden van deze bestanden, in welke vorm dan ook, is ten allen tijde ten strengste verboden tenzij schriftelijk overeen gekomen. Elk gebruik van een werk van Mava Fotografie dat niet schriftelijk is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
Het is niet toegestaan sublicenties te verlenen aan derden voor de aangeleverde foto bestanden.

De fotobestanden mogen éénmalig gebruikt worden ter illustratie voor artikels, interviews... etc. zoals overeengekomen

De fotobestanden mogen niet gebruikt worden voor verdere commerciële doeleinden.

Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

 

Prijzen en betalingsvoorwaarden

Prijsoffertes worden enkel per mail doorgeven en zijn 4 weken geldig. 

Betaling kan per bankoverschrijving of contact. In geval van bankoverschrijving dient het bedrag op de rekening te staan ten laatste op de datum van de fotoshoot.

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant bevestigd krijgt bij het vastleggen van een shoot blijft ongewijzigd, ongeacht eventuele prijswijzigingen vermeld op de site.

 

Cadeaubonnen

Alleen cadeaubonen met de handtekening van Marc Vandijck (Mava Fotografie) zijn geldig

Cadeaubonnen zijn geldig voor de duur vermeld op de bon.
 
Mava Fotografie is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van cadeaubonnen. 

 

Annulatie

Mava Fotografie heeft het recht om ten allen tijde de fotosessie te annuleren omwille van ziekte, slechte weer of onverwachte omstandigheden. In onderling overlegd wordt vervolgens een nieuwe afspraak worden vastgelegd.

Indien de klant, zonder geldige reden, niet komt opdagen tijdens zijn afspraak, heeft de fotograaf het recht tot aanrekenen van 100% van de geboekte fotosessie.  

Bij annulering door de klant 48u voor aanvang van de fotosessie, kan een annuleringsvergoeding van 50% aangerekend worden. Bij te rechtvaardigen omstandigheden, waardoor het onmogelijk blijkt de fotosessie te laten plaatsvinden op het afgesproken tijdstip, wordt in onderling overleg een nieuwe afspraak vastgelegd. 

 

Auteursrecht

Bij boeking geeft de klant automatisch toestemming aan Mava Fotografie voor de gemaakte opnames, gaat akkoord aangaande afstand van portretrecht en geeft hiermee toestemming aan Mava Fotografie om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (website, portfolio, sociale media, eigen gebruik, drukwerk,...)
Hierdoor heeft Mava Fotografie ook automatisch het recht de foto’s, zonder expliciete toestemming van de klant/het model of modellen, aan een ander commercieel bedrijf door te geven voor een publicatie.
De klant/het model wordt hier wel voorafgaandelijk van op de hoogte gebracht. Indien de klant uitdrukkelijk wenst om bepaalde foto's niet gepubliceerd te zien, kan dit overlegd worden voor de aanvang van de fotosessie.

Bij het aanleveren van web-bestanden en/of hoge resolutie bestanden wordt enkel een licentie over deze foto`s verleend. De gemaakte opnamen vallen onder bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van Mava Fotografie. 
Het croppen, aanpassen, uitsnijden in welke vorm dan ook, waarbij het copyright logo wordt verwijderd, is ten allen tijde ten strengste verboden. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet schriftelijk is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. 
De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen aan een ander.

Een schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf. 

 

Klachten 

Bezwaren of betwistingen over de het geleverde resultaat worden niet meer aanvaard na de 8e dag volgend op de datum van aanlevering van de fotobestanden.  Elke betwisting dient bij aangetekend schrijven gemeld te worden. Hierna volgt er een nieuwe afspraak voor een fotosessie om alsnog het gewenste resultaat te bekomen.

Bezwaren of betwistingen over de afrekening worden niet meer aanvaard na de 8e dag volgend op de factuur datum.

De klant blijft na bezwaren of betwistingen nog steeds onderhevig aan de betalingsverplichting. Het is onder geen enkel beding mogelijk om het volledig bedrag terug te eisen of een vergoeding te vragen van de fotograaf. 

 

Website

Alle teksten, foto's of afbeeldingen op deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht en zijn eigendom van Mava Fotografie. 

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is streng verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke inbreuk kan leiden tot vervolging.  

Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te verspreiden, of deze te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Het opslaan van informatie van deze website in een database of op een opslagmedium is niet toegestaan. Met uitzondering van browser cache.

Foto's genomen door Mava Fotografie mogen gebruikt worden op uw website, na voorafgaandelijke toestemming en bronvermelding .